BAĞLARIMIZ

< Geri Dön

GÜNEY’DE  BAĞCILIK

Güney ilçemiz, geniş bir bölgede yer alır. Bu nedenle; iklimsel koşullar, toprak yapısı, üzümün aşılandığı anaç, üzüm çeşidi, omcanın yaşı gibi tarımsal faaliyetlerin tümü “aynı” üzüm çeşitleri için “farklı” olgunlaşma zamanlarına işaret eder.

Kısacası meteorolojik nedenlerden dolayı bağ alanlarında yürüttüğümüz tarımsal faaliyetlerimiz için kesin bir tarih vermemiz mümkün değildir.

İŞLEDİĞİMİZ ÜZÜMLER VE
MEVKİLERİ

Üçkuyular: Kalecik Karası, Cabernet Sauvignon
Parmaksızlar: Chardonnay. Kalecik Karası, Shiraz, Cabernet Franc,  Sauvignon Blanc
Orta Çeşme: Kalecik Karası, Shiraz, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay
Aşağı Çeşme: Öküzgözü, Merlot, Kalecik Karası, Shiraz, Misket
Yenikonak: Shiraz, Kalecik Karası, Narince
Cevizli Göl: Shiraz, Chardonnay
Tepecik: Boğazkere, Öküzgözü
Çorbacılar: Merlot, Shiraz
Hatı: Sauvignon Blanc, Kalecik Karası
Kabalar: Sultaniye
Bayır: Shiraz
Keklikli: Cabernet Sauvignon
Köy Yeri: Shiraz, Chardonnay
Mantarlık: Shiraz, Narince
Köylü Sarancı: Shiraz, Kalecik Karası, Boğazkere
Pürenli: Kalecik Karası
Hamidİye: Merlot
Çobandede: Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc
Kırmızının Yeri: Shiraz
Tepe Haylamaz: Kalecik Karası, Shiraz
Kanlıgöl: Kalecik Karası
Hatİceler: Kalecik Karası
Türlübey: Cabernet Sauvignon, Shiraz
Esenler: Shiraz
Koparan: Kalecik Karası, Shiraz, Misket
Gagacık Gölü: Merlot, Cabernet Franc
Çalık Gölü: Emir
Taşlıgeri: Misket, Shiraz, Kalecik Karası
Düverlik: Kalecik Karası, Shiraz, Boğazkere, Merlot

 

GÜNEY’DE
BALANLARI FAALİYETLERİ

Bağ alanları faaliyetlerimiz, yılın farklı dönemlerine yayılır. Bu dönemlerin her biri kendine has önem ve özellikler taşır. Budamayla başlayan faaliyet sürecimiz, gelecek sezon hazırlıklarına kadar devam eder.

1.Budama

(Şubat Ayının İlk Haftası - Nisan Ayının İlk Haftası)

Budama işlemi omcanın büyümesini, çiçeklenmesini, verimini etkilemek, düzenlemek ve üzümün kalitesini yükseltmek; omca gövdesindeki zarar görmüş bölgeyi tedavi etmek ya da omcaya şekil vermek amacıyla yapılır. Buna yönelik olarak:

Genç omcalarda, “şekil budaması” uygulanarak terbiye şekline uygun gövde ve kol oluşturulmaya çalışılır. Verime geçmiş bağ alanlarında ise şekil ve verim budaması birlikte yapılır.

Budamanın başlangıç tarihi iklim şartlarına ve üzüm çeşidine göre belirlenir. Geç ilkbahar donları olacağı düşünülen yıllarda ise budama işlemi mümkün olduğu kadar geciktirilmeye çalışılır. Budama işlemi, iklimsel koşullar ve üzüm çeşidi göz önüne alınarak şubat ayının ilk haftasıyla nisan ayının ilk haftası arasında yapılır. Budamadan sonra bağlarda oluşan yara dokularının iyileşmesi ve açık dokudan herhangi bir bakteri virüs bulaşmaması için ise bordo bulamacı uygulanır.

2. Su Yürümesi ve Gözlerde Kabarma

(Mart Ayı Sonları - Nisan Sonları)

Bağ alanlarında, fizyolojik faaliyetlerin ve canlılığın başladığı döneme “su yürümesi” dönemi denir. Su yürümesi dönemi, normal iklim koşullarında, mart ayının son haftası içerisinde başlar. Sonrasında ise:

Su yürümesi döneminden 10 -15 gün sonra ise “gözlerde kabarma” dediğimiz sürgün oluşacak gözlerin faaliyete geçme süreci başlamış olur.

Gözlerde kabarma döneminin başlaması ile asmanın 1-3 yapraklı döneme geçme süresi 6 - 10 gün zaman alır. Bu dönemde canlılığın sağlıklı bir şekilde devam etmesi adına, zararlılara karşı kimyasal mücadele uygulaması ve çeşitli ekipmanlarla toprak işleme yapılır.

3. Sürgün Oluşumu ve
Salkım Taslaklarının Oluşması

(Nisan Ayı Ortaları - Haziran Ayı Başları)

İklimsel şartlara ve üzüm çeşidine bağlı olarak bitkilerdeki sürgün oluşumu nisan ayının son haftasında gözle görülür bir hale gelir. Bu süreç sırasıyla “1-3 yapraklı dönem, 3-5 yapraklı dönem, 5-8 yapraklı dönem ve 8-10 yapraklı dönemler olarak adlandırılır. Bu büyüme yolculuğu, 2-4 gün aralıklarla birbirini takip eder.

Omca, bu dönemleri tamamladıktan sonra gelişimini hızla sürdürmeye devam eder. Hemen her gün yeni yapraklara sahip olan omca, ben düşme sürecine kadar hızlı bir şekilde gelişir. Ben düşme başlangıcı ile birlikte sürgün gelişim hızında bir gerileme gözlemlenir. Bu tarihlerden itibaren sürgünün odun dokusundaki sertleşme gözle görülür bir hal alır. Salkım taslakları, dikkatli bir gözle bakıldığı zaman 3-5 yapraklı dönemde görülmeye başlanır. Ancak asıl fark edilir hale geldiği dönem, 5-8 yapraklı dönemdir. Sürgün boyunun 70 - 80 cm olduğu dönemde, omcadaki hava akımını engelleyen, sürgünlerin koltuklarından çıkan yan sürgünler temizlenir. Bu işleme “yeşil budama işlemi’ veya bazı yörelerde “koltuk alma” işlemi denir. Koltuk alma işlemi sayesinde fazla sayıdaki salkım taslakları da koparılır. İlk salkım seyreltme işlemi böylece yapılmış olur. Bu dönemde de hastalık ve zararlı popülasyonunu kontrol altında tutmak amacıyla kimyasal müdahaleler yapılmaktadır. Yine aynı dönem içinde çeşitli alet ve ekipmanlarla sıra arası ve sıra üzerinde toprak işleme yapılır.

5. İnce Koruk Dönemi

(Haziran Ayı Başlangıcı - Haziran Ayı Sonu)

Çiçeklenmenin hemen ardından görülen “ince koruk dönemi” yani üzüm danelerinin görüldüğü dönem başlar. Bu dönemde de hastalık ve zararlı popülasyonunu kontrol altında tutmak adına gerektiği zaman kimyasal müdahale yapılır.

4. Çiçeklenme Dönemi
 

(Mayıs Ayı Sonu - Haziran Ortası)

İklim şartları ve üzüm çeşidine göre mayıs ayının ikinci yarısı ile haziran ayının ilk haftalarında bağ alanlarına hoş bir koku yayılır. Bu koku bitkilerdeki çiçeklenme sürecinin başladığını gösterir. Çiçeklenme süreci ise:

10-15 günlük bir süre içerisinde tamamlanır. Ancak tozlanmanın en yoğun olduğu dönem ilk çiçeğin görülmesinin ardından 3 - 4 gün içinde başlar ve 5 - 6 gün kadar devam eder. Bu 5-6 günlük süreç içerisinde salkım taslaklarındaki döllenme miktarı %80’lere kadar ulaşır. Çiçeklenme dönemi boyunca kimyasal müdahale ve toprak işleme işlemleri asla yapılmaz.

6. İri Koruk Dönemi

(Haziran Ayı Sonu - Temmuz Ayı Ortaları)

İnce koruk döneminin hemen ardından “iri koruk dönemi” dediğimiz dönem başlar. Bu dönemde:

Daneler saçma büyüklüğüne ulaşır. Her geçen gün dane daha da irileşir. Bu süreçte salkım gerçek şeklini, iriliğini almaya başlar. İklimsel koşullar göz önüne alınarak yine bu dönemde “salkım seyreltme” işlemi yapılır. Üzümün, dolayısıyla şarabın daha kaliteli olmasını sağlayacak bu işlemde verim kontrol altına alınır. Yağışın yeterli olduğu yıllarda ise salkım seyreltme işlemi, ben düşme sonuna doğru da yapılabilir.

7. Ben Düşme Dönemi

(Temmuz Ayı Başları - Temmuz Ayı Sonları)

Temmuz ayı içinde üzüm danelerinde tatlanma da başlar. Bu süreç “tatlı su yürümesi” veya “ben düşme dönemi” olarak adlandırılır. Bu sürecin başlaması ile birlikte:

Salkımlarda üzümün rengini alan dane sayısı belirgin şekilde artar. Sürecin sonunda bağ alanlarındaki tüm üzümler gerçek rengine ulaşır. Bu dönemde de hastalık ve zararlı popülasyonunu kontrol altında tutmak amacıyla kimyasal müdahalelere devam edilir. Ancak hasat tarihine yaklaşıldıkça ihtiyaç haline, etkisi kısa süreli ve daha ziyade organik ilaçlar kullanılır. Ben düşme tamamlandıktan sonra kimyasal müdahale yapılmasına gerek yoktur.
8. Hasat Dönemi

(Ağustos Ayı Başı - Ekim Ayı Sonları)

Hasat dönemi için; binbir emekle her yıl devam eden maceranın nihayete erdiği, en heyecan verici bölümdür diyebiliriz. Hasat zamanında, bağ alanları tam anlamıyla düğün yerine döner. Üreticiler, heyecan içinde salkımları keserek kasalara özenle yerleştirirler ve böylece şarabın sofralara taşınma süreci başlar.

9. Gelecek Sezona Hazırlık

(Kasım-Ocak)

Hasat ettiğimiz bağlar, bir sene sonraki hasad dönemine hazırlanır. Daha sonra bağlarımız yapraklarını döküp uyku pozisyonlarına geçerler. Bu dönemde:

İlk olarak bağlara bordo bulamacı uygulanır. Daha sonra derin toprak işleme yapılır. Toprak işlemesiyle tekrar tekrar ortaya çıkan iri ve büyük taşlar araziden toplanır. Son olarak taban gübreleme işlemi yapılır. Bağlar budamaya hazır hale gelirler.